מפתח Soul

שאלות פשוטות

"שאלות פשוטות" הן שאלות קלילות המייצרות הכרות ממקום אחר, תוכלו להשתמש בהן כמהלך פתיחה כאשר כל משתתף בתורו מציג את עצמו דרך השאלה שבחר. "שאלות התבוננות" הן שאלות מעמיקות אשר מעוררות מחשבה והתבוננות מעמיקה, תוכלו להשתמש בהן בשלב מתקדם יותר של בניית קבוצה בכדי לעודד פתיחות ושיתוף.

להצעות משחק נוספות לחץ על האפשרות הרלוונטית: