מפתח Soul

שאלות התבוננות

"שאלות התבוננות" יסייעו לכם לעודד את המטופלים לשתף ולהיפתח. במצבים של תקיעות בטיפול תוכלו להציע למטופל לבחור שאלה מחבילת שאלות התבוננות, בחבילה ישנן שאלות כגון: "על מה בחייך הגיע הזמן לסלוח?" / "מהי המתנה המשמעותית ביותר שהענקת לעצמך?" מתוך התשובות לשאלות תוכלו לחלץ תמות מרכזיות, תוכלו לכוון את המטופל ולשקף לו נקודות משמעותיות.

להצעות משחק נוספות לחץ על האפשרות הרלוונטית:

משחק קליפים