מפתח Soul

שאלות נוסטלגיה

שאלות הנוסטלגיה הן שאלות שיאפשרו לכם שיחה על ארועים פשוטים מהעבר שככל הנראה משפיעים עליכם בדרך כזו או אחרת עד היום. דרך שאלות כגון "איזה היבט של הילדות חסר לך כאדם בוגר?" או "מה הדבר הכי ספונטני שעשית בחייך?" תוכלו לחשוף צדדים חדשים שלכם גם בפני מי שמכיר אתכם הכרות עמוקה.

רעיונות לשימוש במשחק עבור בילוי זוגי או בילוי בשבת עם המשפחה :

1. ערבבו את ארבעת סוגי הקלפים והזמינו כל משתתף בתורו לענות על שאלה.

2. חלקו את הקלפים ל-4 ערמות על פי סוגי השאלות ואפשרו לכל משתתף לבחור על איזה סוג שאלה הוא מעניין לענות.

3. חלקו את הקלפים ל-4 ערמות על פי סוגי השאלות, בכל תור הקבוצה תבחר       עבור המשתתף על איזה סוג שאלה לענות.

4. בחרו שאלה ובקשו מכל המשתתפים לענות בסבב על אותה השאלה

רעיונות לשימוש במשחק עבור דייט ראשון :

השתמשו בשאלות הנוסטלגיה או בשאלות האילו כדי לשבור את הקרח.

להצעות משחק נוספות לחץ על האפשרות הרלוונטית: